ORDLISTE
 
 

A

B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y
 
AEL Aperture Electronic Lock, blændelås. Låser mængden af lys, der kan strømme igennem linsen.
Aperture Blænde. Blændens åbning/størrelse bestemmer hvor meget lys der kan slippe igennem linsen - på samme måde som øjets pupil.
ASP Asphærisk slebet linse, lettere og skarpere end traditionel linse.
Aliasing Betegner den udjævning, som foretages elektronisk af områder/kanter mellem to eller flere farver.
CD-R CD-rom, en compact-disk skive/medie med elektroniske data, musik eller billeder. Benyttes også om afspilleren.
CD-RW Som ovenstående, men et medie, der kan skrives på flere gange.
CF-card Compact Flash kort, et medie på størrelse med en flad tændstiksæske, der kan indeholde data, musik og billeder. Indholdet kan slettes og nye data lægges på. Findes i størrelserne 128 - 16.000 MB. (16 GB)
CMYK Står for farverne: Cyan, Magenta, Gul (Yellow) og Sort (K). Bruges til at betegne farvesammensætning f.eks. til bogtryk og offset print.
DPI Dots Per Inch, prikker pr. tomme, bruges til at betegne opløsningen/ kvaliteten af et trykt/printet billede. Jo flere DPI - des større mulughed for bedre billede.
DVD Digital Video Device, benyttes om en skive/medie, på størrelse som en CD-skive, hvorpå oftest er lagret billeder/video.
FL Focus Lock, låser afstands indstillingen på et givet niveau.
Gamma En måleenhed for udstråling/lys på monitorer/skærme.
GIF Graphics Interchange Format. Et fil-format med få farver, hvorfor det fylder meget lidt. Benyttes specielt til grafik.
Hue Farvetone. Benyttes ved justering af billedets farvetone, fra kold(blå) til varm(rød).
ICC-profil Farveskema skabelon, der fastlæge farvernes sammensætning, styrke og kontrast. Bruges af visse kameraer og mange billedbehandlingsprogrammer.
JPEG Joint Photographic Experts Group, en international metode/udtryk for en komprimerings standard, der benyttes for at få fotos til at fylde mindre. Benyttes fil betegnelsen .JPG. En nyere variant "JPG2000" siges at være endnu bedre til at komprimere fotos.
NR Noise Reduction, en metode til at formindske "støj", d.v.s. unaturlige fragmenter/pletter på et billede.
NTSC Udtryk for den TV standard, der benyttes i USA og flere andre lande udenfor Europa.
NEF Nikons "RÅ" billede format. Se også RAW.
Objektiv En linse, der består af flere stykker glas/elementer, ofte samlet i grupper.
PAL Udtryk for den TV standard, der benyttes af de fleste lande i Europa.
Pixel Billedepunkt. Kan angive billedets størrelse i højde gange bredde. Kan f.eks. være 600x800 (0,480 mp) eller 2000x3000 (6 mp).
RAW Bruges om et foto, der er optaget/lagret i de originale farver/forhold uden korrektion fra kameraet. Canon opfandt denne lagringsform - og Nikon har raffineret den. Et RAW billede skal gennem en proces (computerprogram), for at man kan se/bruge billedet. Indeholder alle originale data fra optagelsen og benyttes mest af professionelle fotografer. Se også NEF.
RGB Red, Green, Blue - billedet er sammensat af rød, grøn og blå farve. Bruges til monitorer, lcd display og farve TV. Der findes også sRGB (super RGB), med forbedrede farver/opløsning, men stadig baseret på de tre grundfarver.
Saturation Farvestyrke/mætning. Ligesom "HUE" kan Saturation justeres i mange billedbehandlingsprogrammer, f.x. til at give et pift til flade/grålige billeder. Kan også bruges til specielle effekter.
SECAM TV-standard, der benyttes i Frankrig samt i de fleste Afrikanske lande. En SECAM video/DVD, optaget i Danmark og afspillet i Frankrig og vice-versa, kan ikke vise farver.
Shutter Lukkermekanisme i kameraer.
Shutter- lag Lukkerforsinkelse. Angiver den tid, der går fra man trykker på udløseren - til optagelsen effektueres.
Shutter speed Lukkerhastighed
SLR Single Lens Reflection, spejlrefleks kamera, hvor man ser ud gennem linsen.
TIFF Tagged Image File Format. Betegnelse for et fil-format, der indeholder mange detaljer. Benyttes mest til høj kvalitets fotos og den grafiske branche, offset tryk o.lign. Benytter filbetegnelsen .TIF
TTL "Through-The-Lens" (gennem linsen), Betegnelsen bruges hovedsageligt af Lysmåling gennem linsen og af Flash, der arbejder sammen med kameraet gennem de informationer, der opsamles gennem linsen.
Unsharp mask Benyttes af billedbehandlings programmer og i kameraer til at reducere nuancer mellem pixels, hvilket giver et billede, der umiddelbart virker mere skarpt.
U V UltraViolet lys, der udsendes af solens stråler. i øjet og på film kan UV-lys give ubehageligt blåt skin på alle omgivelser. Vi bruger solbriller med brun/orange glas for at undgå denne påvirkning, mens kameraer kan påsættes et UV-filter, der næsten er farveløst.
Vector Et stregbaseret objekt. Modsætning til Bitmap (BMP), der består af objekter opbygget af punkter (pixels). En vectorbaseret illustration kan forstørres uden at miste opløsning/kvalitet.
 

Copyright © Den Digitale Fotoskole v/ Knud Vedel  •  All rights reserved

Til top